Πίνακας επιλεγέντων

Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018- 2019 με βάση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Επισυναπτόμενα: