Scroll Top

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(ΠΡΩΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ )

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔ . ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης με συμμετοχή στην αμοιβή του/της ασκούμενου/νης φοιτητή/τριας (269,89€ για κάθε μήνα ΠΑ) και ασφάλεια (1% κατά επαγγελματικού κινδύνου), σε 10 φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε φορείς απασχόλησης σε θέσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του τμήματος.

Από τις 10 συνολικά θέσεις οι 2 μπορούν να πραγματοποιηθούν σε δημόσιους φορείς απασχόλησης και οι υπόλοιπες 8 σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης.

Η παραπάνω αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των φοιτητών/τριων θα καταβάλλονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ορίζεται  η Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας έξι μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνίες πιθανής έναρξης Πρακτικής Άσκησης: 01/04/2020 ή 01/05/2020

Ημερομηνία λήξης Πρακτικής Άσκησης: έξι μήνες μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος :

  1. Βεβαίωση προϋποθέσεων πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (δίνεται από την Γραμματεία του τμήματος)
  2. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης (επισυνάπτεται)
  3. Βεβαίωση φορέα απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (επισυνάπτεται)
  4. Αίτηση χρηματοδότησης από την πράξη του ΕΠ.ΑΝΕΚ ««Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών» (επισυνάπτεται)

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 10 Μαρτίου 2020.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα ενστάσεων εντός πέντε ημερών μετά την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων φοιτητών στις 11/03/2020(στον σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων ). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην Γραμματεία του τμήματος και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει ορισθεί από το τμήμα, ανακοινώνοντας τον τελικό τον οριστικό πίνακα στις 16 Μαρτίου 2020 .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος/α ο οποίος/α έχει εξετασθεί επιτυχώς στα περισσότερα μαθήματα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή ενός φοιτητή/φοιτήτριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα από  την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) το μέσο όρο της επίδοσής του στα δέκα (10) μαθήματα που έχουν επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία

 

β) τον αριθμό ECTS που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς

 

Ο συνολικός αξιολογικός βαθμός γίνεται βάσει  της σχέσης:

ΒΑΘΜΟΣ= Μ.Ο10 + ECTS

10         210

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία που μπορεί να επιτύχει ένας φοιτητής είναι 2.

 

Σημειώνεται ότι ο Μ.Ο και τα ECTS  εξάγονται αυτόματα από το πληροφοριακό σπουδαστικό σύστημα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

25/02/2020 Δημοσιοποίηση συμπληρωματικής προκήρυξης
10/03/2020 Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής
11/03/2020 Δημοσιοποίηση των επιλεχθέντων υποψηφίων φοιτητών/τριων
01/04/2020 ή 01/05/2020 Ημερομηνία  Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
30/09/2020 ή 31/10/2020 Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Παναγόπουλος Αναστάσιος,

Καθηγητής

  Επισυναπτόμενα αρχεία:

Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ_

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ1_

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Συμπληρωματική προκήρυξη