Scroll Top

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜ. OIKONOMIΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01,) παρέχει την δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση ΣΑΡΑΝΤΑΕΠΤΑ (47) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας ΤΡΙΩΝ συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

 

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:  01/03/2021

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης: 30/09/2021

Η μηνιαία αμοιβή κάθε ασκούμενου θα είναι 250€.

 

Το αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών/τριων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ενώ ενστάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν οι φοιτητές εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην Γραμματεία του Τμήματος

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • α = ο αριθμός μαθημάτων (κατά τα εξάμηνα 1ο – 6ο) στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια ΔΙΑ τον συνολικό αριθμό μαθημάτων (κατά τα εξάμηνα 1ο – 6ο) επί 10 (ποσοστό βαρύτητας 60%)
  • β = ο μέσος όρος βαθμολογίας (κατά τα εξάμηνα 1ο – 6ο και στα επιτυχώς εξετασθέντα μαθήματα) του/της φοιτητή/τριας (ποσοστό βαρύτητας 40%)

 

 

Οι αιτούντες φοιτητές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον παρακάτω αριθμητικό τύπο:

 

Σειρά κατάταξης =

 

Αλγόριθμος αξιολόγησης/κατάταξης (μοριοδότηση) υποψηφίων πρακτικής – Παράδειγμα

  • Έστω συνολικός αριθμός μαθημάτων προγράμματος σπουδών τα εξάμηνα 1ο – 6ο= Α
  • Έστω Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/τρια μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 3ου έτους = Β
  • Έστω Μέσος όρος βαθμολογίας στα επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα = Γ (τουλάχιστον μέχρι τρία δεκαδικά)

 

Τελικός Βαθμός Πρακτικής (ΤΒΠ) με τον οποίο θα γίνει κατάταξη:

ΤΒΠ=0,6×(10×Β/Α)+0.4×Γ

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται προτεραιότητα στον αριθμό και μέση βαθμολογία υποχρεωτικών μαθημάτων. Άρα υπολογίζονται ΤΒΠ1 από τα υποχρεωτικά μαθήματα και ΤΒΠ2 από τα μαθήματα επιλογής όπου Α1 θα είναι ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β1 τον αριθμό αυτών που εξετάστηκαν επιτυχώς και Α2 θα είναι ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων επιλογής μέχρι και τον Σεπτέμβριου του 3ου έτους με Β2 τον αριθμό αυτών που εξετάστηκαν επιτυχώς, αντίστοιχα.

Συγκρίνεται και κατατάσσονται οι φοιτητές που ισοβαθμούν μόνο με βάση την βαθμολογία η ΤΒΠ1.

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας με βάση την ΤΒΠ1 συγκρίνεται μόνο η βαθμολογία ΤΒΠ2. Κατατάσσονται οι φοιτητές/τριες που ισοβαθμούν Σε νέα περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση από την επιτροπή ενστάσεων.

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

 

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται)
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

Η Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση, μαζί με το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, κατατίθεται υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ καθημερινά από 25/01/2021 έως και τις 08/02/2021

Το αποτέλεσμα της επιλογής των φοιτητών/τριων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Γραμματείας του Τμήματος στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ο.Ε http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/Internship και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, την 11/02/2021. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις στη γραμματεία του τμήματος, και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί την 17/02/2021.

 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί:

και θα τοιχοκολληθεί:

  • στη Γραμματεία του Τμήματος
  • στο Γραφείο του Επ. Υπεύθυνου

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

Προσκληση ΠΠΑ ΤΟΕ 2021