Θα χαρούμε
να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

e-mail:
grafprak@upatras.gr
τηλεφωνο:
+30 2610 997859
+30 2610 997245
+30 2610 997884
+30 2610 997282
+30 26410 74105
ωρεσ επικοινωνιασ:
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00 – 15:00
ωρεσ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00 – 12:00
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πρέπει να ενημερώνεται το ΓΠΑ και το μέλος Ε.Π. που επιβλέπει τον ασκούμενο, για να γνωρίζουν σε ποιόν να απευθύνονται για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πρακτικής άσκησης και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση πρακτικής άσκησης μόνο μια φορά.

Οι ασκούμενοι απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο).
Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους, εφόσον αφορά υποχρεωτική εξάμηνη πρακτική άσκηση. Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Τα ένσημα της πρακτικής άσκησης καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και υπολογίζονται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ. Επομένως δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας.

1 (Demo)
ΓΠΑ στους χώρους του πρώην ΤΕΙ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 ΤΚ 26334, Πάτρα
3 (Demo)
ΓΠΑ στο Αγρίνιο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΤΚ 30100, Αγρίνιο
5 (Demo)
ΓΠΑ στο Μεσολόγγι
ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΚ 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ