11 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Γλυφάδα Αττική)

03 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη

29 Σεπ: Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία DS SMTH HELLAS (Κόρινθος)

16 Σεπ: Πρακτική Άσκηση στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών – Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

05 Ιούλ: Πρακτική Άσκηση Πανεπιστήμιο Πατρών Οδηγίες!

04 Απρ: Οριστικά Αποτελέσματα της από 03/03/2022 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

2η Πρόσκληση Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2022) (1)

28 Μαρ: Προσωρινά Αποτελέσματα της από 03/03/2022 Συμπληρωματικής Πρόσκλησης θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

2η Πρόσκληση Προσωρινά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2022) (1)

03 Μαρ: Συμπληρωματική Πρόσκληση θέσεων ΠΑ Ακαδ. Έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ 2021-2022 Τμήμα ΜΗΧ. ΠΕΡ. Έντυπο 1 – Αίτηση συμμετοχής φοιτητή 2021-2022

24 Ιαν: Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης θέσεων ΠΑ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτους 2021- 2022

Οριστικά Αποτελέσματα κατάταξης αιτούντων φοιτητών για ΠΑ (2022)-λαστ