22 Μαρ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 21-22 (εαρινό εξάμηνο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Οπτικής-Οπτομετρίας» – ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Α. ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (οριστικά αποτελέσματα) 2022.03.22_Αξιολογική…

16 Μαρ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 21-22 (εαρινό εξάμηνο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Οπτικής-Οπτομετρίας» – ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Α. ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (προσωρινά αποτελέσματα) 2022.03.16_Αξιολογική…

01 Μαρ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 21-22 (εαρινό εξάμηνο)

  2021.02.22_Προκήρυξη_O&O ΕΥ Μακρυνιώτη(v2)_s AIΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_ΠΠΣΟΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 02_Βεβαίωση_Φορέα_Απασχόλησης_Αποδοχής_Πραγμ._ΠΑ1_ΠΠΣΟΟ 03_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 3_ΠΠΣΟΟ      

16 Σεπ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 21-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Οπτικής-Οπτομετρίας» – ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Α. ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (προσωρινά αποτελέσματα)  …

31 Αυγ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 21-22 (χειμερινό εξάμηνο)

  2021.08.27_Προκήρυξη_O&O ΕΥ Μακρυνιώτη AIΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_ΠΠΣΟΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 02_Βεβαίωση_Φορέα_Απασχόλησης_Αποδοχής_Πραγμ._ΠΑ1_ΠΠΣΟΟ 03_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 3_ΠΠΣΟΟ      

31 Μάι: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ . ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Το Τμήμα Οπτικής -Οπτομετρίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο…

31 Μάι: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ . ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Το Τμήμα Οπτικής -Οπτομετρίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο…

25 Μάι: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΑΔ .ΕΤΟΥΣ 20-21

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ . ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Το Τμήμα Οπτικής -Οπτομετρίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο…

10 Μάι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21

  Επισυναπτόμενα αρχεία: 2021.05.10_Προκύρηξη ΠΑ Ο&Ο ΕΥ Μακρυνιώτη2_signed 1.AIΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_ΠΠΣΟΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 02_Βεβαίωση_Φορέα_Απασχόλησης_Αποδοχής_Πραγμ._ΠΑ1_ΠΠΣΟΟ 03_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 3_ΠΠΣΟΟ      

26 Φεβ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΜ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 20-21

  Επισυναπτόμενα αρχεία: 2021.02.26_Προκήρυξη ΠΑ Ο&Ο ΕΥ Μακρυνιώτη_signed 1.AIΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_ΠΠΣΟΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 02_Βεβαίωση_Φορέα_Απασχόλησης_Αποδοχής_Πραγμ._ΠΑ1_ΠΠΣΟΟ 03_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 3_ΠΠΣΟΟ