12 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο e-Παλαιοβιβλιοπωλείο Βιβλιοδίφης

11 Οκτ: Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Γλυφάδα Αττική)

24 Φεβ: Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Μουσειολογίας για το μήνα Απρίλιο 2022 του ακαδ. έτους 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2021-2022 Δ _ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ EΠΑ03 – Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Μουσειολογίας EΠΑ01-_Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Μουσειολογίας EΠΑ02-Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ Μουσειολογίας

25 Ιαν: Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Μουσειολογίας για το μήνα Μάρτιο 2022 του ακαδ. έτους 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2021-2022 Γ _ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ EΠΑ01-_Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Μουσειολογίας EΠΑ02-Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ Μουσειολογίας EΠΑ03 – Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Μουσειολογίας