slideshow 1

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Aπασχόληση Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στον όμιλος επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ

Θα θέλαμε να απορροφήσουμε 2 άτομα για Πρακτική Άσκηση από τα τμήματα του Οικονομικού / Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλα 2 άτομα από τα τμήματα Παιδαγωγικού / Φιλολογίας.

Τα άτομα αυτά θα απορροφηθούν σε αντίστοιχους τομείς των Σχολών. Συγκεκριμένα, στον τομέα Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης & Συμβουλευτικής από τις σχολές Διοίκησης / Οικονομικού, και στο ΚΔΑΠ του ομίλου τα άτομα του Παιδαγωγικού / Φιλολογίας.

Εταιρικό Προφίλ:

Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους 4ετείς φοιτητές/τριες του Τ.Ο.Ε ότι κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2018-19) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου 42 τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (και σε περιορισμέν

HIGGS: Φορέας Υποδοχής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων |ΜΚΟ| που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις που πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του.

Τμήμα Βιολογίας: Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός του Τμήματος Βιολογίας

ΤΕΕΑΠΗ 2019_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ_ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνονται τα νηπιαγωγεία που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι φοιτήτριες/ές που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη λίστα και να σημειώσουν αυτά που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Ανακοίνωση για ενημερωτική συνάντηση θα δημοσιευτεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης (31/1/2019)
 

ΤΕΕΑΠΗ 2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Η Επιτροπή ανακοινώνει την επιλογή των φοιτητριών/ών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-19.

Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει

α) να κατατεθούν έως τις 12.00 της 31ης Ιανουαρίου 2019στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ερευνών, έτσι ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Προσφυγών & Ενστάσεων του ΕΛΚΕ. Η ένσταση θα πρέπει να αναφέρει το κριτήριο (α. αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων, β. μέσος όρος βαθμολογίας) που υπολογίστηκε λάθος και να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Ανακοίνωση για Έντυπα Πρακτικής Άσκησης για Πληρωμή

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πληρωμή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μαζί με τα συνημμένα έντυπα:

  1. Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή
  2. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας που να φαίνεται ότι είναι πρώτος/η δικαιούχος (για όποιον δεν το έχει καταθέσει).
  3. Δελτία εισόδου και εξόδου Πρακτικής Άσκησης, αφού έχουν υποβληθεί, εκτυπωθεί και υπογραφεί http://microdata.upatras.gr/

Θέσεις Πρακτικής 'Ασκησης στην εταιρεία Prosvasis

Η Prosvasis, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένη  Ελληνική εταιρεία software για λογιστικά γραφεία, επιθυμεί να απασχολήσει τρείς (3) Τελειόφοιτους  των ΤΕΙ Λογιστικής/Διοίκησης Επιχειρήσεων και τρείς (3) Τελειόφοιτους ΑΕΙ Οικονομικών Σπουδών/Λογιστικής/Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη πρακτική τους άσκηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ’’ για το ακαδ. έτος 2018-2019

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, καθώς επίσης και την παρουσία των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη, αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας» τριάντα εννέα (39) τελειοφοίτων από τους/τις σαράντα οκτώ (48) συνολικά φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία.

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-19) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Χημείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997884

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer