Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Έντυπα έναρξης πρακτικής άσκησης

Τα έντυπα που αφορούν την ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ, θα τα βρείτε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/node/312).

Σε περίπτωση που επιλεγείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει να ετοιμάσετε και να προσκομίσετε τα εξής έγγραφα:

1) Συμφωνητικό για Πρακτική Άσκηση (εκτυπωμένο εμπρός-πίσω, σε 4 αντίτυπα)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται τις φοιτήτριες/τις φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την πρόσκληση ΕΚΤΠ01 με Α/Α ΟΠΣ.: 2702 και αριθμ πρώτ.: 3656/2-7-2018 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε συναφείς με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και ευρύτε

Θέση Πρακτικής Άσκησης ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος

Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος προσφέρουμε για περισσότερα από 29 χρόνια ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών ισχύος. Σχεδιάζουμε λύσεις ενέργειας, συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους οίκους κατασκευάζοντας και διανέμοντας αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας συστήματα για την προστασία, την παραγωγή και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρακτική Άσκηση στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος

Η θέση απευθύνεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα εργάζεται σε συνεργασία με το τμήμα Marketing για την εφαρμογή και τον συντονισμό διαδικασιών που θα αφορούν τη σωστή καταγραφή, εξέλιξη και ενημέρωση των πωλητών και την προβολή της εταιρίας.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μετά το τέλος της πρακτικής θα έχει εξελίξει τις επικοινωνιακές του/της ικανότητες και θα έχει αποκτήσει γνώση του προγράμματος CRM.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο αποφάσισε την ανάθεση των φοιτητών στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο αποφάσισε την ανάθεση των φοιτητών στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η τελική ανάθεση είναι συνάρτηση της κατάταξης των φοιτητών, των προτιμήσεών τους, των διαθέσιμων θέσεων στους φορείς υλοποίησης και της οικειοθελούς αποχώρησης των φοιτητών με Αριθμό Μητρώου όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο πρακτικό.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο αποφάσισε την ανάθεση των φοιτητών στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η τελική ανάθεση είναι συνάρτηση της κατάταξης των φοιτητών, των προτιμήσεών τους καθώς και των διαθέσιμων θέσεων στους φορείς υλοποίησης.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μετά από λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι φοιτητές, αποφάσισε για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017-2018 βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. Η παρουσίαση είναι με σειρά επιτυχίας.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Έναρξη προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Στο αρχείο που επισυνάπτεται είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997884

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer