Είστε εδώ

Πρακτική Άσκηση Τμ. Φιλολογίας 2012-2013 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελειοφοίτων

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων 2012-2013 υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του στη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών και δίνει τη δυνατότητα να ασκηθούν σε ένα από τα ακόλουθα δέκα προσφερόμενα αντικείμενα απασχόλησης:
(α) διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας (ως μητρικής ή/και ως ξένης) (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(β) διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ)
(γ) διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (ΚΛΑΣ)
(δ) μετάφραση (από και προς τη νέα ελληνική, από την αρχαία ελληνική, από τη λατινική) (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(ε) δημιουργία λεξικών (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(στ) γλωσσική επιμέλεια εκδόσεων (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(ζ) παραγωγή γλωσσικής τεχνολογίας (με χρήση υπολογιστών) (ΓΛΩΣ)
(η) διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική ποικιλία (ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(θ) χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς/διαφημιστικούς σκοπούς (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
(ι) παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις (ΚΛΑΣ, ΒΝΕΣ, ΓΛΩΣ)
Για το κάθε αντικείμενο απασχόλησης προβλέπεται συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων το οποίο υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ (ως προς την προετοιμασία και τη βασική κατάρτιση των ασκουμένων) και από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που θα υποδεχθούν και θα απασχολήσουν τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (3 μήνες) στο αντικείμενο απασχόλησης που περιλαμβάνεται στην επαγγελματική/επιχειρηματική/ερευνητική τους δραστηριότητα.
Οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες θα αμειφθούν και θα ασφαλιστούν με μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων του Τμήματός μας μπορεί να απορροφήσει για φέτος συνολικά έως 36 τελειόφοιτους και από τις τρεις ειδικεύσεις. Στόχος μας είναι να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις και να υλοποιηθούν και οι δέκα άξονες. Για την επιλογή θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίδοση σε προαπαιτούμενα μαθήματα που προβλέπονται για τον κάθε άξονα.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι τελειόφοιτοι έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών και οφείλουν μέχρι 2 μαθήματα από το 3ο έτος σπουδών.
Όσοι/όσες τελειόφοιτοι πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται, όπου θα αναφέρουν τρεις από τους παραπάνω άξονες με σειρά προτίμησης) και ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας το αργότερο έως την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013.
 
Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2012
Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων

Επισυναπτόμενα: 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610996636

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer