Είστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα

με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/

01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 4ο ή στο 5ο έτος σπουδών του Τμήματος καθώς και σε «επί πτυχίω» φοιτητές.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-7, προβλέπεται η Πρακτική Άσκηση τριάντα πέντε (35) φοιτητών/τριών στην Ελλάδα, υποχρεωτικής διάρκειας δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα:

Ημερομηνία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:       01/07/2017

Ημερομηνία Λήξης Πρακτικής Άσκησης:           31/08/2017

 

Η μηνιαία αμοιβή κάθε  ασκούμενου θα είναι 250€ ανά μήνα.

 

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (επισυνάπτεται)
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

στον Επιστημονικό Υπεύθυνο Αν. Καθηγητή κ. Γρηγόριο Ν. Μπεληγιάννη (2641074194, gbeligia@upatras.gr).

Η Αίτηση Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση κατατίθεται υπογεγραμμένη είτε στο γραφείο του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΕΑΠΤ καθημερινά 10:00-12:00 είτε με FAX στο 26410-74179, έως και τις 28/02/2017.

To Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας θα το παραλάβει ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610996636

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer