Είστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στις φοιτήτριες/στους φοιτητές ότι κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών»

σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκληση ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ. 11108/01-9-2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου 38 φοιτήτριες/ές, που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με πλήρες ωράριο και υποχρεώσεις σε συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρείς (3) συνεχόμενοι μήνες, εντός του χρονικού διαστήματος Δεκέμβριος 2016 έως και Σεπτέμβριος 2017, με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης, ο οποίος είναι ο επιβλέπων της Διπλωματικής τους εργασίας. Οι φοιτητές/τριες του Δ’ έτους μπορούν να αρχίσουν την πρακτική άσκηση, εφ’ όσον επιλεγούν, μετά τον ορισμό του επιβλέποντα της Διπλωματικής τους εργασίας, κατά τα λοιπά θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Αναλυτικές πληροφορίες για τις ημερομηνίες, τη διαδικασία αίτησης και το σχετικό έντυπο καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής περιγράφονται στο έντυπο αυτό.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: joya@ece.upatras.gr.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610996636

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer