Είστε εδώ

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση

Στον πίνακα που επισυνάπτεται παρατίθενται τα αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου οκτώ (8) τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές (συνολικά) θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου) σε πολιτιστικούς φορείς της Πάτρας (3 ΘΕΣΕΙΣ) και της Αθήνας (5 ΘΕΣΕΙΣ).

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο Πρακτικό Αξιολόγησης που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του οποίου είκοσι (20) τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες/ές (συνολικά) θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με πλήρες ωράριο κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου) σε πολιτιστικούς φορείς και εφημερίδες της Πάτρας και της Αθήνας.

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Αποτελέσματα για Πρακτική Άσκηση

Στο επισυναπτόμενο αρχείο είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα για την Πρακτική Άσκηση.

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Κατά τους θερινούς μήνες του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2016-17) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ’ και Δ’ ΕΤΟΥΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ’ και Δ’ ΕΤΟΥΣ

Υπάρχουν διαθέσιμες επτά (7) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με πλήρες ωράριο και συμβολική αμοιβή 250€ μηνιαίως (και ασφάλεια ΙΚΑ 1% κατά κινδύνου).

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων  παρατείνεται έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 18 ΜΑΡΤΊΟΥ.

Προς τις Φοιτήτριες/τους Φοιτητές του Γ’ και Δ’ έτους του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Κατά το Eαρινό Eξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2015-16) θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997884

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer