Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

2013_ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Το έντυπο αυτό πιστοποιεί την παρουσία σας στο νηπιαγωγείο. Υπογράφεται από την υπεύθυνη νηπιαγωγό της τάξης και στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης υπογράφεται και σφραγίζεται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Αποτελεί μέρος των παραδοτέων του Προγράμματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

1. Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013, 15:00-18:00, Α/Ε. Θέμα: Γνωριμία, Υποχρεώσεις & Παραδοτέα του Προγράμματος.  Συντονιστής: Νεκτάριος Στελλάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος
2. Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013, 14:00 - 17:00, Α/Ε. Θέμα: Εισαγωγή στο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Συντονιστής: Νεκτάριος Στελλάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος
3. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013, 11:30 - 14:30, Α/Ε. Θέμα: Σχέδια εργασίας - Θεματικές ενότητες. Συντονιστής: Νεκτάριος Στελλάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ανακοινώνονται τα νηπιαγωγεία (φορείς) που επιλέχθησαν από τις ασκούμενες φοιτήτριες για την πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης.
Ευχαριστούμε όσα νηπιαγωγεία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2013

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τη συμμετοχή των Δετών φοιτητριών/ών του ΤΕΕΑΠΗ στο Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης.
Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής ήταν: α) ο αριθμός των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων, και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας.
Τις αμέσως επόμενες μέρες οι επιλεγείσες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονική επιστολή  για την πρώτη συνάντηση / εργαστήριο.

2013_ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ανακοινώνονται οι έγκυρες αιτήσεις των νηπιαγωγείων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι η τελική επιλογή των νηπιαγωγείων θα γίνει από τις ασκούμενες φοιτήτριες.

2013_ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΩΝ

Ανακοινώνονται οι έγκυρες αιτήσεις των Δετών φοιτητριών/ών που κατατέθησαν εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών (22/11/12 - 14/11/12)
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Δεκεμβρίου 2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Η ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του προγράμματος κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13.
Σημαντικές ημερομηνίες & Διαδικασία υποβολής αίτησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Το κείμενο της αίτησης για τα δημόσια νηπιαγωγεία που επιθυμούν να απασχολήσουν ασκούμενες/ους φοιτήτριες/ές για τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο 2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013_ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΕΣ

Ανακοίνωση / Γνωστοποίηση προς τις φοιτήτριες/ές της πραγματοποίησης του Προγράμματος Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.
Διαδικασία υποβολής αίτησης
Σημαντικές Ημερομηνίες

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΩΝ

Το κείμενο της αίτησης για τις/τους φοιτήτριες/ές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ΤΕΕΑΠΗ για τους μήνες Φεβρουάριο - Μάιο 2013

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610996636

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer