Είστε εδώ

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας: Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η προκήρυξη 40 (σαράντα) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.

Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων 2017-2018

Tο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018, ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ διοργανώνει Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης Τελειοφοίτων 2017-2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ» για το ακαδ. έτος 2017-2018

Τα αποτελέσματα επιλογής για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τμήμα Φιλολογίας: Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Επισυνάπτεται το αρχείο με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η προκήρυξη 37 (τριάντα επτά) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φιλολογίας» για το 2018 σύμφωνα με την τροποποίηση ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ’’ για το ακαδ. έτος 2016 – 2017

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αφού έλαβε υπόψη: (α) τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, (β) την επίδοση και τον αριθμό οφειλόμενων μαθημάτων, και (γ) την παρουσία των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη, αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα ‘’Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας’’ τεσσάρων (4) τελειοφοίτων, από τους/τις πέντε (5) συνολικά φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία, και να τους/τις κατανείμει στα αντίστοιχα αντικείμενα απασχόλησης, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Τμήμα Φιλολογίας: Αποτελέσματα Πρακτικ΄ςη Άσκησης 2016 - 2017

Στο συνημμένο αρχείο παρατίθενται τα αποτελέσματα.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ’’

H Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, αφού έλαβε υπόψη: (α) τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, (β) την επίδοση και τον αριθμό οφειλόμενων μαθημάτων, και (γ) την παρουσία των υποψηφίων κατά τη συνέντευξη, αποφάσισε να εισηγηθεί την ένταξη στο Πρόγραμμα ‘’Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φιλολογίας’’ τριάντα τριών (33) τελειοφοίτων, από τους/τις πενήντα (50) συνολικά φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στη διαδικασία, και να τους/τις κατανείμει στα αντίστοιχα αντικείμενα απασχόλησης, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας 2016 – 2017

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Φιλολογίας» για το 2017 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 11108/ 01.09.2016 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Πρακτική Άσκηση Τμ. Φιλολογίας 2013-2014 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τελειοφοίτων

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.

Σελίδες

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών

1ος όροφος, Α Κτίριο (Πρυτανεία), τηλ. 2610997884

email: grafprak@upatras.gr

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Δικτύων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer